omslag til Cooperativ Learning

 

 

 

 

 

UNDERVISNINGSMATERIALER
__________________________________________________

Udgivelser:


"Cooperative Learning til matematik i overbygningen"
Se forsiden
"Træn matematik på computer"
2010 (se nedenfor)
"Matematik 1-2-3  på Smartboard" 2009 (se nedenfor)
"Regn selv - med Excel" 1999 (se nedenfor)

 

 

”Cooperative Learning til matematik i overbygningen”
Cooperative Learning er et rigtig godt redskab til at aktivere alle elever. Materialet her består af 281 forskellige aktiviteter. Der er 7 strukturer og 23 forskellige emner. Man får materialet både på cd og via nettet, hvor det til en hver tid kan hentes.
Klik her for at downloade demoer.
Pris: 2400 kr. ex moms.
Ved ønske om køb send en e-mail til: rikke.josiasen@skolekom.dk

"Træn matematik på computer"
Selvrettende matematikopgaver til brug i folkeskolens ældste klasser.
Materialet består af 31 forskellige matematiske emner.

De fleste emner består af 3 sider med stigende sværhedsgrad.
I alt er der 2307 opgaver, så der skulle være nok at gå i gang med.

OBS: DER ER NETADGANG TIL OPGAVERNE SÅ ELEVERNE SELV KAN DOWNLOADE ARKENE OG ARBEJDE MED DEM I SKOLEN ELLER DERHJEMME.

Alle opgaver er lavet i Microsoft Excel, men kan også åbnes og bearbejdes  i andre regneark, så som Open Office, Google Docs og på Mac Computere.
Til hvert emne er der en lille film, der viser hvordan, man løser den første opgave.
Opgaverne kan laves i forbindelse med gennemgangen af et emne i en klasse eller kan bruges som repetition enten i klassen eller derhjemme.
Materialet er opbygget, så det uden videre kan anvendes sammen med alle matematiksystemer.
Eleverne får at vide efter hver løst opgave, om den er rigtig eller forkert.

Demoer kan downloades fra Downloadsiden.
Pris for skolelicens:             3200 kr. + moms.

"
Matematik 1-2-3  på Smartboard"
Materialet består af 33 færdige undervisningsforløb.

Det er til brug i matematik-undervisningen i overbygningen. Undervisningsforløbene er lagt i 3 forskellige mapper på cd’en, (og på nettet hvor man altid kan downloade materialet fra)
beregnet til forskellige klassetrin.

Alle gennemgangene er lavet i Notebook, den software der hører til Smartboard.
Du kan således uden problemer skrive på tavlen undervejs i gennemgangene, hvis du får behov for det.

Materialet er opbygget, så det uden videre kan anvendes sammen
med alle matematiksystemer.
Nogle steder er der filmklip, der illustrerer, hvordan man løser en
given opgave.

Til alle gennemgangene er der opgaver til eleverne.

Demoer kan downloades på
Downloadsiden.

Pris for skolelicens:            3200 kr. + moms.

”Regn selv - med Excel”
Se demo på: http://www.regnselvdemo.matematik.dk/

 Se også "Lyt og stav"